Πως θα χρησιμοποιήσω σε σας ένα SSL που αγόρασα από άλλο προμηθευτή;

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό SSL από άλλο προμηθευτή σε μας, πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

  • Ζητήστε από μας την δημιουργία ενός CSR (θα σας ζητηθεί από τον προμηθευτή)

  • Αγοράστε το πιστοποιητικό σας. Ο προμηθευτής θα χρειαστεί το CSR και το κλειδί RSA που θα λάβετε από μας.

  • Ζητήστε από μας να εγκαταστήσουμε το πιστοποιητικό σας. Θα ενημερωθείτε μόλις είναι έτοιμο.


Υπάρχει χρέωση 10 ευρώ (+ΦΠΑ) για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού.
Ως χρήστης φιλοξενίας τύπου shared δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό μόνος/η σας.


Για να μην χρεώνεστε συχνά το κόστος εγκατάστασης (σε κάθε ανανέωση), αγοράστε το πιστοποιητικό για περισσότερα έτη (πχ 2 ή 3 κλπ).


Σημαντικές Σημειώσεις:

  • Το CSR χρειάζεται μόνο για να παραχθεί το πιστοποιητικό σας.

  • Αν έχετε ήδη ένα πιστοποιητικό SSL και το ταιριασμό κλειδί RSA, μπορείτε να προχωρήσετε κατευθείαν σε αίτημα εγκατάστασης. Αν δεν ξέρετε αν το RSA και το πιστοποιητικό σας ταιριάζουν, παρακαλούμε ελέγξτε το με το εργαλείο που θα βρείτε στην σελίδα https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html

  • Αν για οποιονδήποτε λόγο τα πιστοποητικό σας δεν ταιριάζει με το κλειδί RSA, ή αν δεν λάβατε ένα κλειδί RSA, θα πρέπει να ζητήσετε ένα ταιριασμό ζευγάρι. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να ζητήσετε ένα νέο CSR και μετά να εκδοθεί ξανά το πιστοποητικό σας.Σας βοήθησε αυτή τη απάντηση;

Επίσης Διαβάστε

SSL for Addon domains? SSL limitations

Yes, we can install SSL on an Addon domain name. Every SSL certificate requires a...

What type of SSL Certificate do I need?

The type of SSL Certificate you need is: WHM/cPanel ή Apache+Mod_SSL  

I'd like to inform me about Comodo SSLs

Comodo SSL certificates are trusted by over 99.3% of internet browsers (equal to...

Πως θα προμηθευτώ ένα πιστοποιητικό SSL από σας;

Τα πιστοποιητικά SSL είναι διαθέσιμα για κάθε πακέτο φιλοξενίας ως πρόσθετη υπηρεσία. Μπορείτε να...

What is the difference between shared SSL and private SSL?

The shared SSL will use a domain that is not yours, so the web browsers will warn the users...