Άρθρα

 Can I downgrade my hosting plan?

Yes! For a number of reasons you may need to change from the current hosting plan that you now...

 Can I upgrade my Hosting Plan?

You can upgrade your hosting plan at any time of your subscription. The upgrade is very...

 Do you have refund quarantee?

Our services are accompanied by a money back guarantee within 15 days from the date of...

 How fast is the response to support requests?

The answer is that it depends on the type of problem.In most cases we provide the response /...

 How long does it take to create a Hosting Plan?

All our hosting plans are activated instantly after the payment.If you choose to pay via Wire...

 What kind of support do you provide?

Our services come with non-stop dedicated customer support (24 hours a day, 7 days a...

 Why do some companies offer unlimited space or Bandwidth?

Unfortunately Disc Space and Internet Bandwidth costs. The companies that advertise packages...

 Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

Αν δεν θέλετε να...

 Θέλω να δέχομαι στο site μου πληρωμές μέσω PayPal

Θέλετε να δέχεστε...

 Υπάρχει εγγυημένο Up-Time?

Η εγγύηση up-time που...