Άρθρα

 Does the SiteBuilder support my language?

The interface is in English. But you can create your site in your language. Sitebuilder supports...

 How can I insert my own image to SiteBuilder?

You want to replace the banner with your own, but the result is not sufficient.This...

 How can I reach my cPanel?

Just go to yourdomain.com:2083Your domain name and :2083 at the endDo not use www, do not add...

 How can I submit my website to search engines?

This page tells you exactly how to do directory registrations and search engine registrations...

 How fast is the response to support requests?

The answer is that it depends on the type of problem.In most cases we provide the response /...

 How much does Site Builder cost?

The service is free when it is purchased with one of our Hosting Plans ZiZ-Basic, ZiZ-1,...

 Site Builder Error

During you first publishing by using the sitebuilder you got an error message. What does it...

 What can SiteBuilder do?

Step-by-step wizard with supported Drag and Drop allows end users to create the design,...

 What kind of support do you provide?

Our services come with non-stop dedicated customer support (24 hours a day, 7 days a...

 Δεν μπορώ να δημοσιεύσω το site μου, δε μ'αφήνει...

Για να μπορείτε να δημοσιεύσετε το site σας, θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί σωστά οι ρυθμίσεις...

 Θέλω να δέχομαι στο site μου πληρωμές μέσω PayPal

Θέλετε να δέχεστε...