Θέλω να δέχομαι στο site μου πληρωμές μέσω PayPal

Θέλετε να δέχεστε στο site σας πληρωμές μέσω PayPal ?

Είναι πολύ εύκολο να ανοίξετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό.
Κάντε κλικ στο παρακάτω μπάνερ και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Bu cavab sizə kömək etdi?

Also Read

I need to use a different version of PHP

You can easily set the prefered PHP version via the .htaccess.Most of our servers use the PHP...

Which is your server's Operating System (OS)?

  We have chosen the Linux operating system, not only for our servers but also for our...

phpSuExec or suPHP

PHPsuExec (pronounced sue-eksek) is a more secure environment for executable files....

The domain you entered is not valid

The only valid characters for a domain name are letters, numbers and a hyphen (-)....

How can I reach my cPanel?

Just go to yourdomain.com:2083Your domain name and :2083 at the endDo not use www, do not add...