Θέλω να δέχομαι στο site μου πληρωμές μέσω PayPal

Θέλετε να δέχεστε στο site σας πληρωμές μέσω PayPal ?

Είναι πολύ εύκολο να ανοίξετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό.
Κάντε κλικ στο παρακάτω μπάνερ και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Σας βοήθησε αυτή τη απάντηση;

Επίσης Διαβάστε

My website is very slow, what can I do?

  - Static sites are much faster than the dynamic, so it may be a better choice when...

What kind of support do you provide?

Our services come with non-stop dedicated customer support (24 hours a day, 7 days a...

How can I change the name servers?

  In order to use a ZiZ Hosting Plan, you have to update the name servers of your...

Transfer you .com, .net, .org, .info, .biz domain to us

gTLD domain name transfers are free. You only pay for a 12 months renewal of the domain...

Which is the right folder to upload my website?

The right folder is the public_html or www folder (it's the same).Please upload your website on...