Διαφορές μεταξύ του Instant και του Positive private SSL

Ομοιότητες

  • και τα δύο πιστοποιούν το domain του ιδιοκτήτη
  • και τα δύο αποτρέπουν τις προειδοποιήσεις ασφάλειας των προγραμμάτων περιήγησης
  • και τα δύο πιστοποιητικά έχουν κόστος απόκτησης
  • και τα δύο πιστοποιητικά είναι πρόσθετες υπηρεσίες στο πακέτο φιλοξενίας σας.
Διαφορές
  • Το πιστοποιητικό Instant SSL πιστοποιεί όλες τις πληροφορίες WHOIS του domain σας, ενώ το πιστοποιητικό Positive SSL πιστοποιεί μόνο το όνομα (domain name).
  • Το πιστοποιητικό Instant SSL προσφέρεται με εγγύηση της COMODO, ενώ το πιστοποιητικό Positive SSL όχι.
  • Το πιστοποιητικό Instant SSL προσφέρει διαδραστική "σφραγίδα" για το site, ενώ το πιστοποιητικό Positive SSL προσφέρει μόνο στατική σήμανση.
  • Το πιστοποιητικό Instant SSL παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης του site στο idAuthority.
Σχετικά με την εγγύηση της Comodo
Όλα τα πιστοποιητικά SSL της Comodo, περιλαμβάνουν περιορισμένη εγγύηση που προσφέρει μια επιπλέον ασφάλεια στην καταλληλότητα του site σας για διαδικτυακές συναλλαγές. Η εγγύηση αυτή είναι πληρωτέα προς τους επισκέπτες σας που σχετίζονται με αγορές με πιστωτική κάρτα που έγιναν "κάτω από την προστασία" του πιστοποιητικού SSL της Comodo και έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας του πιστοποιητικού. Η αποζημίωση αυτή καταβάλεται μόνο εάν το ποσό της συναλλαγής δεν ξεπερνά το μέγιστο ποσό της εγγύησης του παρακάτω πίνακα και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού. Η μέγιστη αποζημίωση ανά συναλλαγή είναι $1,000. Μια συνοπτική εικόνα των ορίων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος πιστοποιητικού Comodo Μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή Όριο πληρωμής
PositiveSSL $0 $0
InstantSSL $1,000 $10,000

 

Σας βοήθησε αυτή τη απάντηση;

Επίσης Διαβάστε