Προϋποθέσεις κατοχύρωσης ονόματος .UK

Registrant Name (όνομα καταχωρούμενου):

Για την κατοχύρωση ενός ονόματος .UK, ο καταχωρούμενος θα πρέπει πάντα να είναι είτε φυσικό πρόσωπο, είτε επιχείρηση ή οργανισμός που θα χρησιμοποιεί αυτό το όνομα.

Για την κατοχύρωση ενός ονόματος .UK, στο όνομα της επιχείρησης ή του οργανισμού προσδιορίστε το πλήρες όνομα, συμπεριλαμβανομένων των Ltd ή Plc κλπ. ανάλογα με το είδος της εταιρείας.

 

Νομική υπόσταση (Legat Type):

Βεβαιωθείτε ότι κατά την κατοχύρωση ενός domain, η νομική υπόσταση που θα επιλέξετε ταιριάζει με το όνομα ιδιοκτήτη που έχετε εισάγει πχ. για φυσικό πρόσωπο επιλέξτε INDIVIDUAL, για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης επιλέξτε LIMITED COMPANY κλπ

 

Αναγνωριστικό αριθμός της εταιρείας (Company ID number):

Αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί αν η νομική υπόσταση είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από Ιδιώτης, ατομική επιχείρηση, Βρετανική οντότητα, αλλοδαπή οργάνωση ή αλλοδαπός οργανισμός.

- Για εγγεγραμμένες εταιρείες, ο αριθμός θα υπάγεται στο "Companies House" ( http://wck2.companieshouse.gov.uk )
- Για εγγεγραμμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις, ο αριθμός θα υπάγεται στο "The Charity Commision for England & Wales" ( http://www.charity-commission.gov.uk/ )

 

Εξαίρεση από τις πληροφορίες Whois (whois opt out):

Όλα τα ονόματα είναι καταχωρημένα σε μια βάση, ώστε να μπορούν να αναζητηθούν και να προβληθούν στο διαδίκτυο.

Αυτό επιτρέπει στον καθένα να δει ποια ονόματα είναι ήδη κατοχυρωμένα, πότε κατοχυρώθηκαν, πότε λήγουν και από ποιον έχουν κατοχυρωθεί.

Για ονόματα με κατάληξη .UK, το whois θα δείξει το όνομα ή την επωνυμία, την νομική υπόσταση, τον αναγνωριστικό αριθμό της εταιρείας (αν υπάρχει) και την διεύθυνση του καταχωρούμενου. Άλλες πληροφορίες όπως αριθμοί τηλεφώνου δεν προβάλλονται.

Το μητρώο κατοχύρωσης .UK ονομάτων (Nominet) καθορίζει ότι μόνο οι ιδιώτες, που έθεσαν δηλ. ως τύπο INDIVIDUAL και η χρήση του domain είναι προσωπική, μπορούν να εξαιρεθούν από την αναζήση whois.

 

Σας βοήθησε αυτή τη απάντηση;

Επίσης Διαβάστε

Πως μπορώ να ανανεώσω το Όνομα Χώρου μου (domain name) χειροκίνητα;

Αν επιθυμείτε την χειροκίνητη ανανέωση ενός ή περισσοτέρων ονομάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω...