Εξαίρεση ή όχι από τις πληροφορίες Whois

Κάθε φυσικό πρόσωπο (σε αντίθεση με μια εταιρεία ή οργανισμό), κατοχυρώνοντας ένα όνομα χώρου uk έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα καταχωρηθεί ή όχι στη βάση δεδομένων Whois. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο κοινό βάση δεδομένων Whois.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοχυρώνει ένα όνομα χώρου eu εξαιρείται αυτόματα από τη δημόσια αναζήτησης Whois, κατά τη διαδικασία κατοχύρωσης του domain. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο κοινό βάση δεδομένων Whois.

 

Σας βοήθησε αυτή τη απάντηση;

Επίσης Διαβάστε