Άρθρα

 E-mails που επιστρέφονται, απορρίπτονται από τον παραλήπτη ή είναι σε μαύρη λίστα

Σημείωση: μπορούμε...

 Squirrel mail - προβληματικοί χαρακτήρες στο πεδίο "θέμα"

Κατά τη χρήση του Squirrelmail,...

 Δε μπορώ να κάνω το e-mail μου να δουλέψει

Αρχικά εξετάστε αν...

 Διαφορές μεταξύ IMAP4 και POP3

  Η πρόσβαση μέσω IMAP4...

 Κανονισμός Χρήσης E-mail

Περιορισμοί Το όριο εξερχόμενων e-mails είναι 500 την ώρα ανά domain. Αυτό περιλαμβάνει και...

 Μπορώ να έχω πρόσβαση web-mail;

Ναί! σας...

 Μπορώ να λάβω e-mail, αλλά δε μπορώ να στείλω

Εάν μπορείτε να...

 Μπορώ να στείλω e-mail, αλλά δεν μπορώ να λάβω

Αν δε μπορείτε να...

 Ρυθμίσεις e-mail

Τυπικές ρυθμίσεις...

 Σφάλμα "Too many SMTP connections"

Επιτρέπονται 25...