Έχουμε προσθέσει ένα νέο υπομενού κάτω από το μενού Υποστήριξης. Το νέο υπομενού είναι το "My IP". Κάθε φορά που θα χρειάζεστε να δείτε ποιά είναι η τρέχουσα IP σας, απλά επιλέξτε αυτό το υπομενού. Κατόπιν κάντε κλικ στον σύνδεσμο ZiZ κάτω από το κουτάκι με την IP για να επιστρέψετε στο κύριο site. Monday, June 6, 2016« Πίσω