€4.00 /Μηνιαία
Φιλοξενία Premium σε Cloud/VPS, για εξαιρετική ταχύτητα και απόδοση. Κατάλληλο για sites με υψηλές απαιτήσεις. Το πακέτο προσφέρει 1G χώρο και απεριόριστη μηνιαία κίνηση. Για 1 site.

Pylon 14

€4.00 /Μηνιαία
Φιλοξενία Premium σε Cloud/VPS, για εξαιρετική ταχύτητα και απόδοση. Κατάλληλο για sites με υψηλές απαιτήσεις. Το πακέτο προσφέρει 1G χώρο και απεριόριστη μηνιαία κίνηση. Για 1 site.

Pylon 1 (1GB)

€4.00 /Μηνιαία
Φιλοξενία Premium σε Cloud/VPS, για εξαιρετική ταχύτητα και απόδοση. Κατάλληλο για sites με υψηλές απαιτήσεις. Το πακέτο προσφέρει 0.5G χώρο και απεριόριστη μηνιαία κίνηση. Για 1 site.

Pylon 0.5 (500MB)

€6.00 /Μηνιαία
Φιλοξενία Premium σε Cloud/VPS, για εξαιρετική ταχύτητα και απόδοση. Κατάλληλο για sites με υψηλές απαιτήσεις. Το πακέτο προσφέρει 10G χώρο και απεριόριστη μηνιαία κίνηση. Για έως 2 sites.

Pylon 2 (10GB)

€8.00 /Μηνιαία
Φιλοξενία Premium σε Cloud/VPS, για εξαιρετική ταχύτητα και απόδοση. Κατάλληλο για sites με υψηλές απαιτήσεις. Το πακέτο προσφέρει 30G χώρο και απεριόριστη μηνιαία κίνηση. Για έως 3 sites

Pylon 3 (30GB)

€12.00 /Μηνιαία
Φιλοξενία Premium σε Cloud/VPS, για εξαιρετική ταχύτητα και απόδοση. Κατάλληλο για sites με υψηλές απαιτήσεις. Το πακέτο προσφέρει 60G χώρο και απεριόριστη μηνιαία κίνηση. Για έως 4 sites

Pylon 4 (60GB)